رؤیای سقوط، وضعیتی خارج از کنترل

به گفته اوکانر، رؤیای سقوط می‌تواند مبنای فیزیولوژیکی داشته باشد. وقتی بدن عمیق‌تر به خواب می‌رود و سیستم عصبی آرام‌تر به فعالیت خود ادامه می‌دهد، فشارخون و ضربان قلب کاهش می‌یابد و این تغییرات فیزیولوژیکیِ می‌تواند دیدنِ رؤیای سقوط را تحریک کند.

او خاطرنشان می‌کند که بااین‌حال اغلب اوقات خواب دیدن با موضوع سقوط می‌تواند کاملاً نمادین باشد و می‌تواند رؤیابین را از وضعیتی که در زندگی بیداری خود دارد آگاه کند. یعنی زمانی که در بیداری احساس می‌کند وضعیت خارج از کنترل او است و یا همه‌چیز به معنای واقعی کلمه به‌سرعت در سراشیبی قرار گرفته است.

خوابِ سقوط به شما چه می‌گوید؟

اوکانر می‌گوید درک ارتباط یک رؤیا با زندگی بیداری شما امری بسیار کلیدی است. او پیشنهاد می‌کند به زمینه‌های مختلف زندگی مانند کار، روابط، رفاه مالی و یا حتی مسائل جسمی که ممکن است در مورد آن‌ها احساس ضعف یا آسیب‌پذیری کنید، بیشتر فکر کنید. با این بینش بهتر می‌توانید با ترس یا نگرانی خود کنار بیایید و احساس توانمندی خود را بازیابید.

آیا می‌توان از رؤیاهای سقوط جلوگیری کرد؟

به گفته اوکانر شما می‌توانید عوامل دیدنِ رؤیای سقوط را تحریک کنید. برای این کار او توصیه می‌کند که چند دقیقه قبل از خواب تصمیم بگیرید که می‌خواهید این خواب را ببینید و دوباره این احساس را در حالت رؤیایی تجربه کنید.

اگر رؤیاهای سقوط احساس آسیب‌پذیری و ترس را به وجود می‌آورند، بدانید که هدف این نیست که از آن‌ها اجتناب کنید بلکه هدف این است که با این رؤیاها در حالت بیداری کار کنید تا با ترس‌های موجود در شرایط کنار بیایید و بتوانید تعادل خود را در زندگی بازیابید.

نمادهای فرهنگی چگونه خود را در رؤیاهای سقوط نشان می‌دهند؟

اوکانر می‌گوید کسی که در یک جامعه صنعتی مدرن زندگی می‌کند و موفقیت‌های مالی ارزش بالایی در زندگی او دارد، ممکن است رؤیای سقوط ناشی از نگرانی او در مورد سوء مدیریت مالی یا سرمایه‌گذاری‌های بد تجاری باشد.

برای کسی که در یک جامعه صنعتی مدرن زندگی می‌کند رؤیای سقوط ناشی از نگرانی او در مورد سوء مدیریت مالی یا سرمایه‌گذاری‌های بد تجاری باشد

اما در مورد کسی که در یک جامعه سنتی و مثلاً مبتنی بر کشاورزی زندگی می‌کند و به منابع دیگری به‌جز پول ارزش زیادی می‌دهد، ممکن است رؤیای سقوط ناشی از نگرانی در مورد تأثیر الگوهای طبیعی آب‌وهوا بر برداشت یک فصل او باشد. دیدنِ خواب در مورد سقوط ممکن است بسته به نوعِ فرهنگ دلایل خاص خود را داشته باشد، اما درهرصورت مسئله اصلی روان‌شناختی ترس، شکست یا عدم توانایی کنترل کردن است.

رؤیاهای سقوط در چه مرحله‌ای از خواب رخ می‌دهند؟

اوکانر خاطرنشان می‌کند که دیدن رؤیای سقوط یکی از تجربه‌های جهانی در مورد رؤیاست. مثل خیلی از جنبه‌های مختلف خواب دیدن که به تجربه‌ای همگانی تبدیل شده‌اند. تقریباً همه احساس سقوط از ارتفاع را در خواب تجربه کرده‌اند. او می‌گوید این رؤیاها به‌طور معمول اندکی پس از رفتن شما به مرحله عمیق خواب اتفاق می‌افتند.

دیدنِ سقوط شخص دیگری در خواب چه معنایی دارد؟

در بیشتر مواقع دیدن افراد دیگر در خواب، نشان‌دهنده خود فرد رؤیابین است. بنابراین خواب دیدن درباره افتادن شخص دیگری به‌سادگی نشان می‌دهد که رؤیابین می‌خواهد جنبه دیگری از خود را تجربه کند، اما هنوز جرئت آن را ندارد.

بنابراین خواب دیدن درباره افتادن شخص دیگری به‌سادگی نشان می‌دهد که رؤیابین می‌خواهد جنبه دیگری از خود را تجربه کند، اما هنوز جرئت آن را ندارد

رؤیاپرداز همچنین ممکن است احساس کند کسی در زندگی قصد دارد او را ناتوان سازد یا به طریقی او را از رسیدن به هدف باز دارد. در این صورت همان فرد را در موقعیت سقوط می‌بیند. به گفته اوکانر با تفکر در مورد وضعیت زندگی فعلی خود و افرادی که در اطراف شما وجود دارند، می‌توانید تفسیر صحیحی نسبت به رؤیاهای سقوط خود پیدا کنید.