فروشگاه مشهور Littlewoods در بریتانیا میزان فعالیت رابطه جنسی و رنگ اتاق 2 هزار انگلیسی را مورد بررسی قرار داد. این مطالعه البته در یک فرهنگ به‌خصوص یعنی بریتانیا انجام شده است. به دلیل تأثیرگذاری شدید فرهنگ، اقلیم و اجتماع بر میزان فعالیت‌های جنسی زوجین، نتایج این تحقیق ممکن است در کشورهای مختلف، کاملاً متفاوت باشد.

اتاق بنفش رابطه جنسی را زیاد و خاکستری آن را به حداقل می‌رساند

بر اساس نتایج این پژوهش افرادی که اتاق‌خواب بنفش و یا ملحفه‌های ابریشمی دارند بیشتر از هر کس دیگری رابطه جنسی برقرار می‌کنند. آن‌ها در هفته حدود ۳.۴۹ بار رابطه جنسی را تجربه می‌کنند.

افرادی که اتاق‌خواب بنفش و یا ملحفه‌های ابریشمی دارند بیشتر از هر کس دیگری رابطه جنسی برقرار می‌کنند

پس از بنفش اتاق‌های قرمز در جایگاه دوم قرار می‌گیرند خصوصاً اگر این رنگ‌ها با ملحفه‌های ابریشمی ترکیب شوند. افرادی که اتاق‌خواب قرمز دارند، هر هفته ۳.۱۸ بار رابطه جنسی را تجربه می‌کنند، در حالی این عدد برای ساکنان اتاق‌هایی از طیف آبی 3.14 است.

افرادی که اتاق‌خواب صورتی دارند به‌طور متوسط ​​هر هفته ۳.۰۲ بار با یکدیگر رابطه جنسی دارند و زوج‌هایی که اتاق سیاه دارند دقیقاً کمتر از این مقدار، یعنی ۲.۹۹ بار در هفته به سراغ رابطه جنسی می‌روند.

این مقدار در رنگ‌های دیگری مانند سبز فقط 1.89 و بژ 1.97 است. آماری که حتی از میانگین کشوری انگلستان، یعنی 2.55 نیز کمتر است. کسانی که اتاق‌های خاکستری دارند، کمتر از بقیه رابطه جنسی برقرار کنند. به‌طور متوسط ​​فقط 1.8 بار در هفته.

جنس ملحفه بر کمیت رابطه جنسی اثرگذار است

نکته قابل‌توجه در این بررسی ارتباط معنادار رابطه جنس کالای خواب با میزان رابطه جنسی است. بر اساس این نتایج افرادی که دارای ملحفه‌های ابریشمی هستند احتمالاً رابطه جنسی بیشتری نسبت به افراد با هر نوع ملحفه دیگری دارند. عدد شکفت انگیز 4.25 نشان می‌دهد کالای خواب ابریشمی به‌شدت در این موضوع تأثیرگذار است.

افرادی که دارای ملحفه‌های ابریشمی هستند احتمالاً رابطه جنسی بیشتری نسبت به افراد با هر نوع ملحفه دیگری دارند

در طرف دیگر این رابطه، افرادی حضور دارند که از لحاف‌های سنگین ا

ستفاده می‌کنند، بر اساس نتایج این پژوهش این افراد معمولاً جدا از همدیگر می‌خوابند. تخت‌های دارای لحاف فقط 1.8 بار در هفته رابطه جنسی را تجربه می‌کنند. در حالی این مقدار در ملحفه‌های ساخته شده از پنبه (2.72)، نایلون (2.35) و حتی پلی‌استر (2.33) است.